Jedná sa o jednodňové stretnutie  a súťaž historických vozidiel s medzinárodnou účasťou.Snažíme sa pripraviť stretnutie nielen v duchu súťaživosti , ale aj v priateľskej atmosfére.

 

USPORIADATEĽ

 Správa Mestského Majetku Gbely (SMMG) a mesto Gbely ,Priatelia Historických Vozidiel -PHVG

 

PROPOZÍCIE

Automobil , motocykel , bicykel - do roku výroby 1975 a vozidlá vybrané.Maximálny počet vozidiel je 60. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na výber vozidiel . Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, a vodiči sú povinní dodržovať platné pravidlá cestnej premávky musia mať ochrannú prilbu , okuliare , rukavice .

 

TRAŤ

Meria max.do 100 km.Účastník bude informovaný v deň konania.

 

PREZENTÁCIA VOZIDIEL

len v deň konania a to od 6.00 - 9.00 hodiny

 

ŠTART

Štart vozidiel je večšinou stanovený o 10.00 hodine z rekreačnej oblasti Gbely časť Adamov

 

 

CIEĽ

-rekreačná oblasť Gbely časť Adamov

 

VYHODNOTENIE

ocenenia v kategóriach auto moto

 

Každý účastník obdrží upomienkový predmet

 

 

 

 

Vozidlo nebude registrované :

a - nekompletne vyplnená prihláška pre danú kategóriu

b - ak nebude mať pridelenú ŠPZ

c - ak bude plne obsadená kategória automobil alebo motocykel