Záhorácka vyjíšťka 2005

ďalsie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2006

ďalsie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2007

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2008

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2009

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2010

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2011

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2012

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2013

ďalšie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2014

ďalsie fotografie na rajce.net

Adamovské jazerá 2015

ďalšie fotografie  na rajc e.net 

Adamovské jazerá 2016

Adamovské jazerá 2017