Ulozto.sk - AJ navratka auto.pdf

                 AJ navratka moto.pdf

                 AJ navratka bicykel.pdf

 

POZOR!!!

Registrácia vozidiel je len v deň konania a to od 6.00 - max 9.00 hodiny

 

Vozidlo nebude registrované:

a - nekompletne vyplnená prihláška pre danú kategóriu

b - ak nebude mať pridelenú ŠPZ

c - plne obsadenej kategórii automobil alebo motocykel

 

PRIHLÁŠKY  NEZASIELAJTE , NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ