Lokalita  rekreačnej  oblasti  Adamov  sa nachádza u hlavného ťahu č. 2 KÚTY -  HOLÍČ  , 7 km od mesta Gbely. Je pre svoj ornitologický význam , súčasťou  Chráneného vtáčieho územia Morava s osobitným režimom ochrany.Adamovské jazerá tvoria dve štrkoviská , poskytujú ideálne možnosti pre rybolov a letnú rekreáciu s kúpaním v čistej vode.

 

 

Od roku 2005 sa tu každoročne koncom mesiaca júl stretávajú majitelia historických vozidiel. Stretnutia poriadajú PRIAZNIVCI  HISTORICKÝCH VOZIDIEL GBELY  v spolupráci s mestom GBELY  

 

Od roku 2013 sa stal hlavným usporiadateľom Správa Mestského Majetku Gbely

 

GPS súradnice:  48.726115   

                            17 .035262